RO | EN
NOU! Pardoseli pe baza de piatra Pardoseli sportive Pardoseli PVC Pardoseli rasini sintetice Pardoseli si echipamente locuri de joaca Mocheta ca pardoseala Reconditionare pardoseli Unelte si echipamente Romus

Regulamentul oficial al campaniei promotionale
“Super oferta! Ai discount de pana la 20% la covor PVC Tarkett!”

 

Cere oferta acum!

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI REGULAMENTUL OFICIAL
Campania promotionala “Super oferta! Ai discount de pana la 20% la covor PVC Tarkett!” (denumita in continuare Campania) este organizata de SC INDFLOOR GROUP SRL cu sediul in Baia Mare, str. Victoriei nr. 67/2, Maramures, Romania (date de identificare: CUI RO16760185, J24/1405/2004). Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 de ore dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari.

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice (care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani) si juridice cu rezidenta in Romania, denumite in continuare „Participanti”. Participarea la această Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Prin participarea la Campanie Participantii accepta in mod expres introducerea datelor lor in baza de date a Beneficiarului (Indfloor Group S.R.L.).

 

3. PRODUSE PARTICIPANTE
La campania promotionala participa toata gama de pardoseli PVC Tarkett comercializata de catre Indfloor Group SRL.

 

4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este valabila pana la finalul anului 2012, respectiv 31 decembrie 2012.

 

5. MECANISMUL CAMPANIEI
Discount-ul se acorda pentru toata gama de pardoseli PVC Tarkett comercializata de catre Indfloor Group SRL. Discount-ul va fi acordat pentru suprafete de minim 100 metri patrati. Pragurile, stabilite in functie de suprafata si dupa care sunt acordate discount-urile, sunt urmatoarele:
101 – 500 mp, 501 – 1000 mp , > 1000 mp
Discount-ul maxim de 20% se acorda pentru acoperirea cu pardoseala PVC Tarkett pe suprafete de minim 1.000 metri patrati.
Nota:
Termenul de livrare al produselor poate varia, in functie de stocurile din depozitele Indfloor Group si din depozitele producatorului.

 

6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul nu va fi raspunzator pentru toate si oricare prejudicii, suferite de catre client in legatura cu produsele achizitionate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care instituie o astfel de raspundere.

 

7. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului ca din motive independente de vointa sa sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lui pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, iar daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

8. LITIGII SI FRAUDE
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane.

 

9. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.

 

Lichidare de stocuri