Politica de confidențialitate

1. Informare privind Protecția Datelor Personale
SC Indflooor Group SRL, proprietar  al website-ului www.indfloor.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Politicii de Confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și împreună reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti. SC Indfloor Group SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum și prezenta Politică de Confidențialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Politica de confidențialitate În baza Regulamentului  UE 679 din 2016 (GDPR) SC INDFLOOR GROUP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile indicate, datele personale pe care ni le furnizați . Vă solicităm să furnizați datele dumneavoastră doar daca acestea sunt necesare pentru a putea furniza serviciile noastre, ofertare, facturare, securitatea serviciilor sau obligații legale. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator pentru:

  1. Îndeplinirea contractului, pentru furnizarea și administrarea serviciilor comandate.
  2. Interesul legitim cum ar fi prevenirea și identificarea eventualelor fraude sau activități ilegale, îmbunătățirea serviciilor oferite.
  3. Obligații legale și care prevăd comunicări către ANAF și alte instituții publice în Baza solicitării expresă a acestora) pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților, cum ar fi Poliție, ANPC, ANSPDCP, Parchete. etc.
  4. În baza consimțământului dumneavoastră pentru comunicări de marketing. În cazul în care ne-ați oferit consimțământul dumneavoastră și doriti să îl retrageți, o puteți face oricând.

2. Care sunt datele personale prelucrate
Colectăm și prelucrăm date pentru furnizarea contractului și îndeplinirea obligațiilor legale. Prelucrarea  datelor dumneavoastră în scopul executării contractului, facturarea serviciilor prestate către dumneavoastră. Prelucram datele dumneavoastră în scopul trimiterii de newslettere și marketing doar dacă vă exprimați acordul expres la comandă. În cazul acestei prelucrări efectuate în baza acordului furnizat puteți oricând să retrageți acest acord prin cerere.

3. Măsuri tehnice pentru securitatea datelor personale
Datele dumneavoastră personale, deținute în siguranță, vor fi accesibile doar personalulului autorizat.

4. Care sunt drepturile dumneavoastră

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră (“dreptul de a fi uitat”)
Datele dumneavoastră vor fi șterse la solicitarea dumneavoastră dacă acestea nu mai sunt necesare pentru derularea contractului (scopului pentru care au fost colectate) sau nu există o reglementare în vigoare care să ne oblige să pastram aceste date. Astfel, documentele financiar contabile trebuie păstrate pe o perioada de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, conform Ordinul MFP nr. 2634/2015.

Dreptul de a vă opune prelucrării
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopul derulării contractului, acesta nu va mai putea fi derulat și indeplinit. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a cere restricționarea limitării pentru verificarea corectitudinii datelor prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor
Puteți solicita portarea datelor furnizate de dumneavoastră pentru derularea contractului sau în alte scopuri în format electronic.

Dreptul de a vă adresa justiției sau către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

5. Limita de vârstă pentru accesarea serviciilor
Nu oferim servicii persoanelor cu vârsta sub 18 ani.