COLEGIUL TEHNIC GEORGE BARIȚIU BAIA MARE

Data proiectului : Martie - 2018

Locație : Colegiul Tehnic "George Baritiu" - Baia Mare

Materiale instalate : covor pvc Tarkett - IQ Megalit